Mark- & anläggningstjänster

VAD VI GÖR?

Bimac erbjuder mät-, kalkyl-, mark- och anläggningstjänster, i framför allt Umeå-regionen, till privata kunder och offentlig sektor.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER:

Anläggning | Schaktning | Parker och offentliga miljöer

VA-arbeten | Markarbeten | Mät- och kalkyltjänster

VÅR FILOSOFI

Vi är inte störst, bäst eller vackrast – men vi är Umeås nyaste mark- 
och anläggningspartner. Det ställer krav på oss. I våra uppdrag vill vi arbeta 
i nära samverkan med våra kunder, samarbetspartners och underleverantörer. 
För att det ska fungera bygger det på att vi kan känna förtroende och 
ömsesidig respekt­­­ för varandra.

Det är kanske förmätet att som ett nystartat företag säga att vi har lång erfarenhet.­­­ Men vi bygger vår verksamhet utifrån lång erfarenhet från både stora och mindre mark- och anläggningsarbeten. Våra medarbetare har varit inblandade i några av de största uppdragen som har skett i Umeå-regionen under de senaste 20 åren.

Vi vet vad som krävs för att lyckas.

Sven-Ove Persson

 

Sven-Ove Persson

Sven-Ove har en lång och gedigen erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen där han har varit inblandad i många av de större byggprojekten som utförts i Umeå med omnejd. En av Sven-Oves många styrkor är att bygga slagkraftiga arbetsteam. De senaste 39 åren har han jobbat inom entreprenadbranschen, i huvudsak som projektchef och platschef.

 

Patrik Danielsson

Patrik har arbetat både inom mark- och anläggning samt med projektering och mätning. Han har under de senaste 12 åren varit mätchef på ett av de större företagen i branschen. Med hjälp av modern CAD-teknik tar han fram 3D-modelleringar som sedan bland annat ligger till grund för styrning av maskiner. Patrik fungerar också som ett nav mellan projektering och produktion, vilket underlättar hela byggprocessen.